Results 1 to 5 of 5
 1. #1

  High Ping, Super Delay, Super Lag.

  High Ping, Super Delay, Super Lag everytime na maglalaro ng sabay sabay dito sa shop...

  For Example: Maglalaro kaming 3 ng sabay sabay... Magspike ang ping namin from 50 to 3,000!

  Nakapagreformat na po kami ng units, bumili pa kami ng bagong switch/hub, nagreinstall pa uli kami Garena LoL, nagdelete pa kami ng Pando Media Booster from LUG's Grand Chase Online, nagreset ng router... I think halos lahat ng nasa net na suggestions, nagawa na namin.

  Been experiencing this for 2 months or so...

  ISP: PLDT

  Net Speed: 7.5MBPS

  Number of computers: 12 units including Server.

  Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
  (C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.


  C:\Documents and Settings\comp01>ping 125.5.6.1 -t


  Pinging 125.5.6.1 with 32 bytes of data:


  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=36ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=130ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=80ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=45ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=75ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=806ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=1576ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=2113ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=1649ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=1141ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=965ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=956ms TTL=55

  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=631ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=209ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=56ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=117ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=79ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=40ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=54ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=49ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=43ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=52ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=45ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=53ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=51ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=82ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=54ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=40ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=41ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=57ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=43ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=51ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=52ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=37ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=46ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=39ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=38ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=40ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=59ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=109ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=48ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=42ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=42ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=51ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=36ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=59ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=43ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=37ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=125ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=37ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=51ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=66ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=41ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=42ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=39ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=35ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=49ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=59ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=62ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=65ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=44ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=42ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=36ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=37ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=45ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=70ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=46ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=47ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=37ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=39ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=37ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=47ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=55ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=45ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=46ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=54ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=64ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=42ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=50ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=37ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=36ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=36ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=53ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=88ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=53ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=39ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=43ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=55ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=36ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=41ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=47ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=52ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=37ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=53ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=40ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=52ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=109ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=53ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=46ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=46ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=50ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=38ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=37ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=38ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=56ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=42ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=39ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=51ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=46ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=36ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=70ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=48ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=48ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=41ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=294ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=56ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=46ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=37ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=42ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=47ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=50ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=70ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=52ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=38ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=39ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=58ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=49ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=37ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=41ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=57ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=37ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=50ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=45ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=128ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=35ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=38ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=41ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=40ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=36ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=62ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=53ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=44ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=40ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=43ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=56ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=39ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=36ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=38ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=53ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=49ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=38ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=54ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=47ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=40ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=44ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=55ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=58ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=43ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=44ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=364ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=59ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=76ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=62ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=52ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=42ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=60ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=48ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=52ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=112ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=53ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=38ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=36ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=39ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=49ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=48ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=44ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=40ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=41ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=44ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=49ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=65ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=87ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=67ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=49ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=43ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=36ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=96ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=46ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=93ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=74ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=37ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=37ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=50ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=46ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=46ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=36ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=66ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=37ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=39ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=38ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=57ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=40ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=46ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=37ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=40ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=35ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=49ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=58ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=44ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=45ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=44ms TTL=55


  Ping statistics for 125.5.6.1:
  Packets: Sent = 211, Received = 211, Lost = 0 (0% loss),
  Approximate round trip times in milli-seconds:
  Minimum = 35ms, Maximum = 2113ms, Average = 98ms
  Control-C


  EDIT: By the way, taga Manila po kami.
  Last edited by omgitsmark; 08-31-2012 at 10:50 PM.

 2. #2
  bok512 is infamous around these parts bok512 is infamous around these parts bok512's Avatar
  Join Date
  Mar 2011
  Location
  Otaku wonderland x Yaoi dreamworld
  Posts
  6
  Quote Originally Posted by omgitsmark View Post
  High Ping, Super Delay, Super Lag everytime na maglalaro ng sabay sabay dito sa shop...

  For Example: Maglalaro kaming 3 ng sabay sabay... Magspike ang ping namin from 50 to 3,000!

  Nakapagreformat na po kami ng units, bumili pa kami ng bagong switch/hub, nagreinstall pa uli kami Garena LoL, nagdelete pa kami ng Pando Media Booster from LUG's Grand Chase Online, nagreset ng router... I think halos lahat ng nasa net na suggestions, nagawa na namin.

  Been experiencing this for 2 months or so...

  ISP: PLDT

  Net Speed: 7.5MBPS

  Number of computers: 12 units including Server.

  Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
  (C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.


  C:\Documents and Settings\comp01>ping 125.5.6.1 -t


  Pinging 125.5.6.1 with 32 bytes of data:


  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=36ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=130ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=80ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=45ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=75ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=806ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=1576ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=2113ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=1649ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=1141ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=965ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=956ms TTL=55

  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=631ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=209ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=56ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=117ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=79ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=40ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=54ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=49ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=43ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=52ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=45ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=53ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=51ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=82ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=54ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=40ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=41ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=57ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=43ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=51ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=52ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=37ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=46ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=39ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=38ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=40ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=59ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=109ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=48ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=42ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=42ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=51ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=36ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=59ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=43ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=37ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=125ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=37ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=51ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=66ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=41ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=42ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=39ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=35ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=49ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=59ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=62ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=65ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=44ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=42ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=36ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=37ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=45ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=70ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=46ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=47ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=37ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=39ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=37ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=47ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=55ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=45ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=46ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=54ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=64ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=42ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=50ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=37ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=36ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=36ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=53ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=88ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=53ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=39ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=43ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=55ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=36ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=41ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=47ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=52ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=37ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=53ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=40ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=52ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=109ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=53ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=46ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=46ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=50ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=38ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=37ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=38ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=56ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=42ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=39ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=51ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=46ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=36ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=70ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=48ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=48ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=41ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=294ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=56ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=46ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=37ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=42ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=47ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=50ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=70ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=52ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=38ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=39ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=58ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=49ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=37ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=41ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=57ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=37ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=50ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=45ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=128ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=35ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=38ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=41ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=40ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=36ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=62ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=53ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=44ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=40ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=43ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=56ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=39ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=36ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=38ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=53ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=49ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=38ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=54ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=47ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=40ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=44ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=55ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=58ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=43ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=44ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=364ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=59ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=76ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=62ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=52ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=42ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=60ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=48ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=52ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=112ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=53ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=38ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=36ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=39ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=49ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=48ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=44ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=40ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=41ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=44ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=49ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=65ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=87ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=67ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=49ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=43ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=36ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=96ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=46ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=93ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=74ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=37ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=37ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=50ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=46ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=46ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=36ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=66ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=37ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=39ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=38ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=57ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=40ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=46ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=37ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=40ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=35ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=49ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=58ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=44ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=45ms TTL=55
  Reply from 125.5.6.1: bytes=32 time=44ms TTL=55


  Ping statistics for 125.5.6.1:
  Packets: Sent = 211, Received = 211, Lost = 0 (0% loss),
  Approximate round trip times in milli-seconds:
  Minimum = 35ms, Maximum = 2113ms, Average = 98ms
  Control-C


  EDIT: By the way, taga Manila po kami.
  watta nice internet connection

  Im So0O SWIFTIES XD! ~~~~ DominixSwift

 3.   This is the last staff post in this thread.   #3
  autumnsadness is just really nice autumnsadness is just really nice autumnsadness is just really nice autumnsadness is just really nice autumnsadness is just really nice autumnsadness's Avatar
  Join Date
  Apr 2011
  Location
  Laguna
  Posts
  1,576
  Hi please try to contact your ISP for assistance.

 4. #4
  Quote Originally Posted by bok512 View Post
  watta nice internet connection
  what a stupid post lol.

  anyways, baka malakas ung hila sa bandwidth nyo. kunyari pag may nagbubuffer or DL. madalas nd lang siguro isa gumagawa. 12 PCs dba?.. malay nyo. and yeah Pando makes you lag..

 5. #5
  Quote Originally Posted by autumnsadness View Post
  Hi please try to contact your ISP for assistance.
  Yep, nakailang tawag na ako, wala naman makita problema, i even have a friend from PLDT na pinacheck ko yung Cables namin kung may problema, wala naman nakita... And even dun sa office nila pinacheck ko din, wala naman prob.

  About sa Buffering naman, wala naman nag stream dito, kasi, nagtest kami ng connections pag close na ang shop... Pag 2 players ang nag lalaro, ok naman... Pero, pag 3-5 na, ayan na, nagspike na sya ng up to 3k! Saklap lang! Again, 7.5MBPS ang connection namin, mabilis ito for a 12 units computer shop...

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts