Bakit po wala akong natatanggap ng feedback sa pagrereport ako. Madame na po akong nareport na intentional feeding, hate speech, verbal abuse etc. pero hanggang ngayon wala pa rin ako feedback? ,...